C# və ASP.NET Core - da aspekt yönümlü proqramlaşdırmanın tətbiqi haqqında aşağıdakı videolarda misallar üzərində danışmağa çalışdım.

Video-da istifadə etdiyim proyektin source kodunu isə github hesabımda yerləşdirmişəm

nurlanvalizada/AspNetCoreDynamicProxyExample
Dynamic Proxy Example on Asp.Net Core using Castle Dynamic Proxy - nurlanvalizada/AspNetCoreDynamicProxyExample