Tez-tez mənə ünvanlanan proqramlaşdırmaya haradan başlayım, hansı dilləri öyrənim, backend yoxsa frontend üzrə istiqamətlənim, necə iş tapım, cari işim məni inkişaf etdirmir və s. tipli suallara aşağıdakı video vasitə ilə cavab verməyə çalışdım. Ümid edirəm faydalı olar 😊