Səliqəli, başa düşülən və idarə oluna bilən kod yazmaq

2 məqalələrin toplusu

Səliqəli, başa düşülən və idarə oluna bilən kod yazmaq - Hissə 2 (Funksiyalar və şərhlər)

Səliqəli, başa düşülən və idarə oluna bilən kod yazmaq - Hissə 2 (Funksiyalar və şərhlər)

Funksiyalar Funksiyalar istənilən proqramın əsas hissəsidir. Ona görə onları yaxşı şəkildə yazmaq bizim əsas vəzifələrimizdən biri olmalıdır. Əgər siz funksiyaya ötəri baxdıqda çoxlu əməliyyatlar, kod təkrarı və qarmaqarışıqlıq görürsünüzsə bu nələrinsə yanlış getdiyinə işarədir. Yığcam Yaxşı funksiyanın ilkin şərti yığcam…